ZALECANE BADANIA PRZED TRENINGIEM EEG BIOFEEDBACK

1. BADANIE EEG – potrzebne do jakościowej oceny czynności mózgu

2. BADANIE MAPA MÓZGU – potrzebne do ilościowej oceny pracy mózgu

3. BADANIE LEKARSKIE – obejmuje rozmowę, wywiad lekarski, skrócone badanie psychologiczne i neurologiczne, omówienie badania EEG i wyniku mapy mózgu z wyjaśnieniem co to jest EEGBFB i jak wygląda trening