Wskazania do EEG Biofeedback dla Dzieci

Profilaktycznie

EEG Biofeedback (EEGBFB) jest treningiem dla dzieci  od lat 4 ! stosowanym profilaktycznie dla optymalizacji zachowania, emocji i uczenia się u dzieci i dzieci utalentowanych już w przedszkolu. Dzięki EEG BIOFEEDBACK można optymalnie przygotować dzieci do szkoły.

Terapeutycznie

Jednak najczęściej EEGBFB jest stosowany jako metoda terapeutyczna u dzieci z:

 • ADHD i ADD (nadpobudliwością, impulsywnością,  zaburzeniami  koncentracji i utrzymywaniem uwagi w różnym stopniu),
 • zaburzeniami uczenia się i zachowania jak: 
 • dysleksją, 
 • dysgrafią, 
 • dysortografią, 
 • dyskalkulią,
 • dyspraksją, 
 • agresją i autoagresją, 
 • wolnym tempem pracy,
 • niską motywacją
 • niepowodzeniami szkolnymi.

również po: 

 • urazach i udarach mózgu 
 • w autyzmie i całym spektrum zaburzeń autystycznych
 • w zespole Aspergera
 • w zespole Downa i zaburzeniach rozwoju psychoruchowego
 • mózgowym porażeniu dziecięcym, 
 • padaczkach
 • OCD (Zaburzeniach obsesyjno-kompulsyjnych)
 • Depresji, lękach, panice

Podczas badania nic nie dodajemy ani nie zabieramy z mózgu. Odczytujemy jakie fale mózgowe pacjent tworzy, które są prawidłowe. Za ich tworzenie pacjenta nagradzamy. Jest to szybkie uczenie mózgu by tworzył te najlepsze i poprawne fale mózgowe. 

Pacjent dąży do wygrania z komputerem - uczy się błyskawicznie tworzenia poprawnych fal mózgowych a tym samym poprawia swój stan kliniczny - samopoczucie, nastrój, zmniejsza stres, agresję, polepsza koncentrację i pamięć, wycisza nadpobudliwość, zmniejsza tremę, poprawia szybkość i sprawność /to ważne jeżeli uprawia sport lub jest po wypadku/ …

Zobaczysz jak bardzo kreatywny jest mózg Twojego dziecka, jak prawidłowo uczony i nagradzany - umie osiągnąć wspaniałe wyniki.....

 

Wydaje Ci się to niemożliwe?

Zaufaj medycynie i lekarzom - metodą EEGBiofeedback ulepszają swój mózg astronauci, piloci, elitarne jednostki wojskowe, politycy, aktorzy, VIP na całym świecie od przeszło 60 lat - w Polsce jest od 1999 roku dzięki EEG INSTYTUTOWI. 

Twoje dziecko jest:

 • niespokojne, 
 • nadpobudliwe, 
 • krzykliwe, 
 • ma ADHD? 
 • Jest agresywne?
 • Nie słyszy, kiedy je o coś prosisz? 
 • Łatwo się męczy? 
 • Ma problemy z koncentracja i nauką?

Jego problem to:

 • dysleksja, 
 • dysgrafia, 
 • problemy z przedmiotami szkolnymi jak np. matematyka?
 • Czy przygotowanie domowe do lekcji przebiega za wolno?
 • Czy w szkole dostaje złe oceny, choć w domu znało materiał?

A może jego problem to:

 • nadmierna wrażliwość, 
 • podatność na stres, 
 • nerwica, 
 • trema, 
 • wahania nastroju?

TO NIE WSTYD! Według WHO każde 4 dziecko na świecie ma problemy:

 • z koncentracją, 
 • nadpobudliwością,
 • z uczeniem się lub zachowaniem 

Na pewno szukasz profesjonalnej pomocy lekarskiej!!!

SKUTECZNIE !! BEZ DZIAŁAŃ UBOCZNYCH!!! BEZ LEKÓW!!!

To ważne! Ponieważ każdy lek podany dziecku ma negatywny wpływ na jego rozwój psychofizyczny i ma zawsze poważne działania uboczne !!!