Systemy Nexus

Systemy Nexus – 4, 10 i 32 kanałowe do multimodalnego biofeedback (i neurofeedback)

Biofeedback to trening kontroli samoregulującego się systemu za pomocą sprzężenia zwrotnego. Pierwszy raz była użyta w r.1965 na terenie legendarnej kliniki Instytutu Neuropsychiatrii Langley-Portera w San 

Francisco w USA. Między najbardziej znane nazwiska badaczy, które na zawsze wpisano w historię biofeedbacku należy Thomas H.Budzyński, George D.Fuller, Elmer Green, Ken Greene, Joe Kamiya, M.Barry Sterman, Siegfried Othmer, Joel F.Lubar, Erik Peper,  Chuck Stroebel, Ed Wortz i inni. Biofeedback jako metoda założona na instrumentalnym operatywnym uwarunkowaniu wykorzystuje aparaturę do monitorowania funkcji biopsychofizycznych ciała. Każda funkcja (mózgu i ciała) ma swoją charakterystyczną krzywą. Przystawka biofeedback czyli sprzężenie zwrotne  informuje na bieżąco o funkcjach, które człowiek sam sobie nie uświadamia, ale nad którymi może uzyskać kontrolę za pomocą odpowiedniego treningu. Terapeuta wykorzystuje techniki koncentracji i relaksacji ale i inne techniki np. wizualizacyjne, śledzi krzywą funkcji jak i parametry w cyfrach. Trenowany uczy się optymalizować funkcje mózgu i ciała stopniowo regularnym treningiem i bardzo przyjemnie - pod postacią wideogry ze  sprzężeniem zwrotnym, bowiem parametry funkcji są przepisane w ruch, szybkość, kierunek. Aparaty do biofeedbacku przeważnie się różnią od aparatów medycznych diagnostycznych wyłącznie dodatkową opcją sprzężenia zwrotnego.

Za pomocą specjalistycznego systemu najwyższej klasy światowej NeXus można rejestrować, obserwować i mierzyć wiele parametrów funkcji ciała jak tętno i objętość krwi, HRV, oddychanie, temperaturę ciała, GSR,  napięcie mięśni powierzchownie lub ukrytych mięśni zwieraczy (EMG doodbytnicze lub dopochwowe), również inne  czujniki jak czujnik siły i akcelerometr są sprzężone z funkcją biofeedback.  

Neurofeedback obejmuje EEG Biofeedback, wolne potencjały korowe (ERP) i potencjały korowe (VEP), możliwość terapii bólów głowy i migren, HEG – hemoencefalograficzny biofeedback.

Terapeuta - specjalista biofeedback kontroluje, edukuje i kieruje psychologicznymi metodami treningiem, w czasie którego trenowany uczy się samoregulacji swoich nieświadomych funkcji. Te funkcje sobie uświadamia  za pomocą stałej, natychmiastowej informacji czyli biofeedbacku drogą wzrokową, słuchową, dotykową.

Wiele zaburzeń i chorób cywilizacyjnych, w których styl życia i stres jako główne czynniki zachorowania odgrywają rolę, są domeną biofeedbacku - jak nadciśnienie tętnicze, depresja, choroby serca, cukrzyca. Ale i inne problemy  jak wady kręgosłupa czy operacje odbytu,  przebyte porody i nietrzymanie moczu u kobiet,  bóle głowy i migreny, zespół Raynauda, stany po udarze mózgu, po urazach kończyn mogą być skutecznie rehabilitowane poprzez trening biofeedback. Trening zmniejsza i ilość zażywanych leków.

System biofeedback ma również możliwość monitorowania stresu, szczególnie przewlekłego i pozwala na obniżenie go. Powszechnie wiadomo, że przewlekły stres ma negatywny wpływ na funkcjonowanie  układu nerwowego, układu odpornościowego i sercowo-naczyniowego, i tym i na cały organizm.

Poniżej są pokazane czujniki za pomocą których śledzi się i trenuje funkcje ciała i mózgu. Metody biofeedback i neurofeedback są bezpieczne, bowiem należą do metod uczenia się. Czujniki i elektrody wyłącznie zapisują i pokazują funkcje.