Program kursu II.stopnia EEG Biofeedback

MIEJSCE: EEG INSTYTUT, Londyńska 2, Warszawa-Saska Kępa

KIEROWNIK NAUKOWY KURSU: Dr n. med. Michaela PAKSZYS

 Dzień I

 g.10.00 –  13.30

 Otwarcie kursu, zapoznanie się z tematyką kursu. Nowe spojrzenie na pasma częstotliwości fal mózgu. Alfa trening.

 Dr n .med. Michaela Pakszys, EEG Instytut

 

 g.13.30 -   14.15

 Przerwa obiadowa

 

 g.14.15 -   17.30

 Warsztaty mapy mózgu – jak zrobić mapę? Co to jest Minimapa?

 Dzień II      

 g.08.15  -  12.30

 Warsztaty mapy mózgu.

 Warsztaty alfa treningu.

 

 g.12.30 -   13.15

 Przerwa obiadowa

 

 g.13.30  -  17.30

 Wyjaśnienie pozycji mapy mózgu w opracowaniu i monitorowaniu treningów.

 Znaczenie pól Brodmana w diagnostyce i terapii.

 Dr n .med. Michaela Pakszys, EEG Instytut

 

 g.08.15  -   11.00

 Połączenie diagnostyki z terapią :

 eeg/mapa mózgu/protokół naprawczy

 Dr n .med. Michaela Pakszys, EEG Instytut

 Dzień III   

 g.11.15  -   12.00 

 Zapoznanie się z możliwościami aparatury EEG Biofeedback NeXus i AVS . Test pisemny.

 Denissa Krob, Dariusz Golębiewski, EEG Instytut

 

 g.12.00 -    12.30

 Test pisemny

 

 g.12.30 -    14.00

 Omówienie testu, dyplomy, zakończenie kurzu

 

Serdecznie proszę uczestników kursu, którzy mają pociąg wcześniej o zgłoszenie się do pani sekretarki Ewy Moszumańskiej w dniu poprzedzającym wyjazd w porze obiadowej.