Program kursu I.stopnia EEG Biofeedback

Miejsce: Sala Konferencyjna EEG Instytutu, Londyńska 2, 03-921 Warszawa, Saska Kępa, Tel.22671 59 14 www.eeginstytut.pl

Kierownik Naukowy Kursu: dr n. med. Michaela Pakszys  (IV stopień EEGBiofeedback - EEGBiofeedback Master)

Prowadzący kurs: Trenerzy EEGBiofeedback III i IV stopnia                                   

 Data

 Godziny

 Temat wykładu/warsztatów praktycznych tematycznych       

 Wykładowca

 Dzień I

 10.00- 10.15

 Otwarcie kursu, integracja uczestników i zespołu EEGI

dr n med.  Michaela Pakszys

 

 10.15-11.00

 Neurotechnologia i neurofizjologia

dr n med.  Michaela Pakszys

 

 11.15-13.00

 Podstawy bioelektrycznej aktywności mózgu oraz stres w ujęciu neurofizjologicznym

 dr n med. Michaela Pakszys

 

 13.00-13.30

 Przerwa obiadowa

dr n med. Michaela Pakszys

 

 13.30-17.30

 Podstawy pracy z systemem EEGBFB, urządzenie pracowni

Denisa Krob, Dariusz Gołębiewski,

Elwira Gronostaj

 Dzień II

 8.15-11.00

 Warsztaty do tematu – jak wygląda trening,

Denisa Krob, Dariusz Gołębiewski

Elwira Gronostaj

 

 11.15-13.00

 Warsztaty do tematu – przygotowanie pacjenta, elektrody, oprogramowanie, zakładanie karty, prowadzenie  treningu

Denisa Krob, Dariusz Gołebiewski

Elwira Gronostaj

 

 13.00-13.30

 Przerwa obiadowa

 

                          

 13.30-15.30

 Technika EEG, zapis EEG, artefakty

 M. Pakszys

 

 15.30-17.30

 Neuroplastyczność mózgu, trochę anatomii mózgu

 M. Pakszys

 Dzień III

 8.15-13.00

 Warsztaty do tematu – podstawy treningu na centralnych punktach, ustawianie celu treningu

 Krob, Gołębiewski, Gronostaj

 

 13.00-13.30

 Przerwa obiadowa

 

 

 13.30-15.30

 Podstawy neuroterapii. Aktywność pasm fal mózgowych.

 M.Pakszys

 

 15.45-17.30

 Ułożenie elektrod, przygotowania do treningów: wywiad, badanie przed treningami, próbny trening, wyznaczenie  celu QEEG i mini mapa

 M. Pakszys

 Dzień IV

 8.15-13.00

 Warsztaty do tematu – arousal, EEG i mapa

 Krob, Gołębiewski, Gronostaj

 

 13.00-13.30

 Przerwa obiadowa

 

 

 13.30-15.30

 Protokoły EEGBFB w zdrowiu i chorobach. Sztuka tworzenia planu treningowego, perspektywy i limity treningu.  Historia EEGBFB.

 M. Pakszys

 

 15.30-16.30

 Kompendium wiedzy dla EEGBFB treningów. Etyka terapeuty. Ostrzeżenia dla prowadzących treningi.

 Personalizacja treningów. Zapoznanie się ze Standardami EEG Biofeedback Polskiego Towarzystwa Biofeedback

 M. Pakszys

 

 16.30-17.30

 TEST PRAKTYCZNY i Teoretyczny

 Krob, Gołębiewski

 

 17.30-17.40

 Przerwa 

 

 

17.40-18.00  Zakończenie Kursu  Pakszys, Krob, Gołębiewski

Uprzejmie proszę o wcześniej wyjeżdżających o zgłoszenie godziny wyjazdu do pani sekretarki  Ewy Moszumańskiej. Każdy uczestnik kursu otrzymuje komplet skryptów i poczęstunek, zaś po zaliczeniu praktycznego i pisemnego testu dyplom uprawniający do samodzielnej pracy. EEG Instytut oferuje superwizje dla uczestników szkoleń. Życzę owocnej nauki w ciepłej przyjacielskiej atmosferze kursu i dużo radości z pracy z systemem EEG Biofeedback.