Prawa Autorskie

Wszystkie zamieszczane, udostępniane lub przesyłane teksty (materiały, artykuły, raporty, badania itp.) są chronione prawami autorskimi. Majątkowe prawa autorskie do wszystkich materiałów przysługują wyłącznie dr n.med.M.Pakszys

Żaden z zamieszczonych, udostępnionych, przekazanych materiałów ani jego część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez uprzedniego pisemnego zezwolenia dr n.med.M.Pakszys.

Zabronione jest rozpowszechnianie opracowań zamieszczonych na stronie materiałów, powielanie lub rozpowszechnianie szaty graficznej lub jej elementów niezależnie od przyczyn lub celu takiego rozpowszechniania.

Zabronione jest umieszczanie tych materiałów lub ich części na jakimkolwiek serwerze lub w publikacjach, reklamach, informacjach prasowych.

Zabronione jest umieszczanie odesłań do serwisu [nazwa serwisu] w taki sposób, aby utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła pochodzenia materiałów.

Wszelkie naruszenia praw autorskich należących do dr n.med.M.Pakszys podlegają sankcjom przewidzianym w Kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.