EEG Biofeedback

BrainFeedback 4- kanałowy System - wyposażony w bardzo przyjazny dla użytkownika interfejs obsługi programu, zawiera specjalistyczne 3D gry do  neurofeedback'u jak również możliwość użycia DVD. Do do analizy - wykresy trend (krzywa uczenia) czy wydruk danego treningu. Jako nowość dla naszych klientów możliwość prowadzenia treningów i porównywania z treningami Z-Score.

  • DVD Player z wieloparametrowym nielinearnym Feedback’iem
  • Słuchowe i wizualne sprzężenie zwrotne z regulowanymi progami
  • Gry 3D dla neurofeedback'u
  • Programy Custom - dla zaawansowanych użytkowników możliwość dowolnego protokołu treningowego
  • 6 dowolnie edytowalnych progów do pracy z pacjentem
  • Wyświetlanie analizy spektralnej w czasie rzeczywistym
  • Z-Score bazujące na protokołach
  • Konfigurowane przez użytkownika raporty trend dla pojedynczej sesji bądź wielu sesji
  • Pauza i dalsza możliwość nagrywania treningu
  • Obsługa protokołów jednobiegunowych, dwubiegunowych oraz koherencji 

Łatwe w użyciu przed-definiowane protokoły