DuoMAG

DuoMAG Dual-jednofazowy system

Cechy:

  • DuoMAG-MP podwójny łączy dwie jednostki DuoMAG MP, aby zapewnić w pełni programowalny sparowany impuls

      Stymulacja za pomocą jednego zwoju stymulacji.

  • Kontrolując interwały impulsów i poziomu mocy każdego DuoMAG MP, możliwe jest precyzyjne dostarczenie  

      pod- i nad-progowych testowych  conditioin gand impulsów.

  • Funkcja ta jest przydatna do badania międzykorowych i wewnątrzkorowych hamowa[B1] ń i ułatwień.
  • Odstęp Inret-bodziec (ISI) dwóch impulsów jest ustawiany z następujących metod:
  • Pierwszym z nich jest za pomocą programowalnego interfejsu dostarczany z ekranem dotykowym. Umożliwia zaprogramowanie

0 - 6 ms @ rozdzielczości 50 ms

6 - 12 ms @ rozdzielczości 100 ms

12 - 24 ms @ rozdzielczości 200 ms

24 - 60 ms @ rozdzielczości 500 ms

60 - 120 ms @ Rozdzielczość 1 ms

120 - 240 ms @ rozdzielczości 2 ms

240 - 600 ms @ rozdzielczości 5 ms

  • Drugi jest za pomocą zewnętrznego wyzwalania dwóch wejść TTL, po jednym dla każdego stymulatora, oferując kompletne

      Elastyczność użytkownikowi na ustawienie ISI.