Cele EEG Instytutu

1. Wprowadzanie metod neuro technologicznych /ntch/ do Polski łącznie z działalnością popularyzującą i naukową. Te cele są na bieżąco spełniane, bowiem do dnia dzisiejszego EEG Instytut wprowadził  do Polski szeroko neurofeedback, poczynając od r.1999, następnie biofeedback i dalsze metody ntch jak floating, AVS/AVE, Neurosety, iRelax, i inne.

Zorganizowano wiele spotkań, konferencji, napisano wiele artykułów na ten temat w wielu czasopismach naukowych i popularnych, dla witryn internetowych dla rodziców chorych dzieci, dla pedagogów, dla terapeutów, dla psychiatrów.

W r.2006 uznało naszą pracę  Ministerstwo Edukacji Narodowej. EEG Instytut we współpracy z MEN i EU zrealizował sprawnie Projekt 230 aparatów EEG Biofeedback do polskich szkół i ośrodków wychowawczych łącznie z przeszkoleniem pedagogów, dyrektorów szkół i kuratorów z całej Polski. Od wielu lat EEG Instytut robi seminaria i superwizje na żądanie dla szkół i ośrodków wychowawczych.  

W roku 2005 powstało z inicjatywy grupy EEG Instytutu Polskie Towarzystwo Biofeedback i Psychofizjologii Stosowanej, które spotyka się na obleganych przez terapeutów zjazdach z udziałem krajowych i zagranicznych osobistości zajmujących się Biofeedbackiem.

EEG Instytut ma swoją pełną filię w Pradze Czeskiej, Szkolenia odbywają się w wielu miastach np.i na Słowacji czy Litwie.

2. Szkolenia

Od r.2001 na kursach i warsztatach organizowanych przez EEG Instytut przeszkolono ponad 3.500 trenerów i terapeutów, najwięcej w zakresie EEG Biofeedback.

Polskie Towarzystwo Biofeedback i Psychofizjologii Stosowanej razem z grupą specjalistów z EEG Instytutu utworzyło Standardy neurofeedback i biofeedbacku, które zawierają również wymagania dla tematów kursów, warsztatów i skryptów, jak i dla kursantów w tym zdanie 2 obowiązkowych egzaminów przed otrzymaniem certyfikatu. Kursy EEG Biofeedback rozdzielono wg stopni zaawansowania na kurs I, II, III i IV. stopnia, zaś kursy biofeedback na kurs I i II. Ponadto organizowane są kursy tematyczne, sportowe, kursy rozszerzające wiadomości terapeutów o EEG i QEEG, kursy dla logopedów i inne.   

Ciekawym jest to, iż pierwszy raz na świecie EEG Instytut włączył /długo przed USA/ do treningów EEG Biofeedback nie tylko formularz o danych z wywiadu, ale i faktyczne badanie kliniczne każdego klienta, jak również badanie EEG i mapy mózgu oraz badania kontrolne.

System szkoleń ulega stałym unowocześnieniom w związku z postępami nauk kognitywnych, fizjologii i patologii mózgu i układu autonomicznego, jak i  terapii na świecie.

Metody EEG Biofeedback i biofeedback należą do metod interdyscyplinarnych – udział w kursach biorą pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy, trenerzy i lekarze sportu, fizjoterapeuci, trenerzy SI, ale też rodzice chorych na ADHD, autyzm, zespól Aspergera i inni.

3. Oferta systemów a. neurofeedback i biofeedback b. inne aparaty biofeedback i do nauki relaksu, koncentracji, poprawy jakości snu c. akcesoria d. EEG pełna oferta e. rehabilitacja

a. W EEG Instytucie dla zadowolenia klientów został utworzony w r.1999 dział handlowy, który się ustawicznie rozwija.

Wprowadzono na rynek polski urządzenia wysoko ocenianych w świecie zagranicznych firm elektromedycznych, w kombinacji z diagnostycznym EEG lub uproszczonym dla potrzeb neurofeedback i multimodalnego biofeedbacku.

Oferowane przez nas aparaty do profesjonalnej terapii EEG Biofeedback (Deymed) są najczęstszymi wybieranymi w Polsce, ze względu na prostą intuicyjną obsługę, wierność zapisu, na możliwości śledzenia krzywej uczenia w krótszych i dłuższych etapach terapii, możliwości diagnostyczne, możliwości śledzenia zapisu wielu monitorowanych funkcji (Nexus) jak i wyników w czasie treningu i po nim, oraz wspaniałe, zachwycające kolorystyką, muzyką i możliwościami wideogry Zuckora.

Na specjalne żądanie serwis EEG Instytutu oferuje instalację aparatu profesjonalnego na miejscu w gabinecie czy szkole.

EEG Instytut dla wszystkich nabywających sprzęt profesjonalny oferuje 6-miesięczne wsparcie w prowadzeniu treningów.

OFERTĘ NA SYSTEMY WYSYŁAMY NA ZAPYTANIE e-mailowe z podaniem danych osobowych, ośrodka, telefonu dla lepszej komunikacji. W ciągu kilku dni roboczych skontaktuje się dział handlowy z Państwem w celu uściślenia oferty.

KAŻDY KLIENT MA MOŻLIWOŚĆ WYBORU ZESTAWU SYSTEMU Z WIĘKSZYM CZY MNIEJSZYM WYPOSAŻENIEM DODATKOWYM – KAŻDA OFERTA JEST INDYWIDUALNA.

b.Ponadto dział handlowy oferuje wiele prostszych aparatów AVS, EEG biofeedback i biofeedback do domu ( dla wzmocnienia terapii w gabinecie) lub do szkoły dla nauczycieli, takie aparaty przydadzą się w godzinach biologii w nauce o zdrowiu. Ponadto w ofercie  się znajduje  wiele aparatów indywidualnie stosowanych (najczęściej wybierane przez studentów, menadżerów, sportowców) dla podwyższania koncentracji, obniżania  poziomu stresu i poprawy jakości snu.

c.Ponadto można nabyć wszelkie akcesoria jak czepki, elektrody, pasty, żele, i inne.

NOWOŚĆ DLA NEUROLOGÓW, PSYCHIATRÓW, PSYCHOLOGÓW I REHABILITANTÓW:

d.Oprócz systemów biofeedback, oferujemy nowoczesne systemy EEG firm zagranicznych z pełnymi wyposażeniem jak programy i oprzyrządowanie do badań polisomnograficznych, holter EEG, videoEEG, jak i programy dla mapowania, QEEG, Loreta, analizy iglic itp.

e.Ponadto jako nowość oferujemy aparat rTMS firmy Deymed oraz aparat z ciekawym biofeedbackiem do rehabilitacji ręki.

4. Ośrodek medyczny

EEG INSTYTUT to także od 1999 roku ośrodek medyczny, który zapewnia badania medyczne, terapię klasyczną i terapię EEG Biofeedback i biofeedback. W EEG Instytucie można skorzystać z badań neurologa, neurologa dziecięcego, psychiatry, neuroterapeuty, psychologa i pedagoga, logopedy, wykonać badanie EEG w czuwaniu lub we śnie z aktywacjami, wykonać mapę mózgu.

Do EEG Instytutu przychodzą rodzice z dziećmi i osoby dorosłe do badań neurologicznych i terapii klasycznej lub  dla kompleksowej neurofizjologicznej diagnostyki i utworzenia planu terapii przed EEG Biofeedbackiem z następującymi problemami:

Dzieci i osoby zdrowe: dla szybszej nauki, lepszej koncentracji i  pamięci, dla wyższego stopnia kreatywności a motywacji, dla uzyskania wyższej sprawności i lepszych wyników sportowych i artystycznych, dla seniorów dla utrzymania funkcji mózgu w dobrej formie. 

Dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z zaburzeniami i chorobami wg wieku:

Dzieci  i młodzież: zaburzony okres noworodkowy, nieprawidłowy rozwój dziecka, mózgowe porażenie dziecięce, drgawki gorączkowe, napady zaburzeń świadomości i omdlenia, opóźnienie rozwoju psychoruchowego, padaczka, wodogłowie, choroby neurologiczne i psychiczne, autyzm, zespół Aspergera, choroba tikowa,

Zespół Gilles de la Tourette, AD/HD, ADD, zaburzenia zachowania – agresja lub wycofanie, autoagresja, obniżona samoocena, nadpobudliwość, obniżona koncentracja uwagi, zaburzenia pamięci, zaburzenia procesu uczenia się jak dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia i inne, problemy szkolne, zaburzenia mowy, uzależnienia, depresja, lęki, stres, stany po urazie głowy, po udarze mózgowym, po operacji mózgu, migreny, bóle głowy, zaburzenia snu i inne.

Dorośli: choroby neurologiczne i psychiczne, stany zaburzonej świadomości, padaczka, omdlenia, upośledzenie umysłowe, autyzm, z.Aspergera, z.Gilles de la Tourette, AD/HD, ADD, zaburzenia zachowania, agresja, apatia, autoagresja, obniżona samoocena, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, zaburzenia uczenia się, zaburzenia mowy, depresja, lęki i panika, przewlekły stres, bóle głowy, stan po udarze mózgu, stan po urazie mózgu, po operacji mózgu, migreny, zaburzenia snu, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, choroba Huntingtona, i inne.

Na terapię EEG Biofeedback zapraszamy dzieci od 4 roku życia.