Wszystkie kursy

02.07 - 06.07.2018 EEGBiofeedback I stopnia Wakacyjny

09.07 - 11.07.2018 KURS II. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK

16.07 - 16.07.2018 ADHD KURS WAKACYJNY

17.07 - 17.07.2018 Autyzm KURS WAKACYJNY

18.07 - 18.07.2018 Zaburzenia Uczenia się

10.09 - 14.12.2018 KURS I. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (podstawowy)

19.09 - 21.09.2018 KURS II. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (dla zaawansowanych)

17.10 - 19.10.2018 KURSY III. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (dla zaawansowanych)

07.11 - 09.11.2018 KURS DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NEXUS

21.11 - 23.11.2018 KURSY II. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (dla zaawansowanych)