Wszystkie kursy

22.09 - 23.09.2017 KURS DLA UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU NEXUS

25.09 - 27.09.2017 KURSY II. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (dla zaawansowanych)

09.10 - 13.10.2017 KURSY I. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (podstawowe)

25.10 - 26.10.2017 KURSY III. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (dla zaawansowanych)

22.11 - 24.11.2017 KURSY II. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (dla zaawansowanych)

27.11 - 01.12.2017 KURSY I. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (podstawowe)

11.12 - 15.12.2017 KURSY I. STOPNIA EEG BIOFEEDBACK (podstawowe)